Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Για Καταγγελία οποιασδήποτε Σύμβασης παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών από 25/02/2020-30/09/2020

Ισχύει για Καταγγελία οποιασδήποτε Σύμβασης παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών, έστω και μονομερώς από τον Πελάτη, η οποία καταγγέλλεται από τις 25/02/2020 έως και τις 30/09/2020

υπ. αρ. 84/13.04.2020
ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ)
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. 

Άρθρο εβδομηκοστό 
Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων 
μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους 
για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

"...4.Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, σύμφωνα με την παρ. 3, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό...."

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020

Η έκδοση κουπονιών αντί χρημάτων στις ακυρώσεις ταξιδιών αντιβαίνει στην Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία

Η έκδοση κουπονιών αντί χρημάτων στις ακυρώσεις ταξιδιών αντιβαίνει στην Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία

...Η επιβολή υιοθέτησης των κουπονιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των κρατών μελών της Ε.Ε., προσφέρονται δε εναλλακτικά για μικρή χρονική περίοδο και προστατεύονται σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση" συνεχίζουν να λαμβάνουν πληθώρα διαμαρτυριών/καταγγελιών από καταναλωτές που αναγκάστηκαν ή/και υποχρεώθηκαν να ακυρώσουν προγραμματισμένα επαγγελματικά ταξίδια ή ταξίδια αναψυχής, οι οποίοι δηλώνουν την έντονη δυσαρέσκειά τους ως προς την παροχή των κουπονιών, λόγω των ανυπέρβλητων οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν.

Οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επίσης υποφέρουν από τον πλήρη αντίκτυπο της κρίσης Covid-19 και μεγάλο μερίδιο ακόμα αντιμετωπίζει αβεβαιότητα και οικονομικές δυσχέρειες λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δεν πρέπει να υποχρεωθούν να παρέχουν φθηνά δάνεια στον ταξιδιωτικό κλάδο. Ακριβώς σε αυτούς τους ταραγμένους και αβέβαιους καιρούς πρέπει να διατηρηθούν τα δικαιώματα και η προστασία τους.

...Η ανακοίνωση της Επιτροπής (Βρυξέλλες,18.3.2020,C(2020)1830) «Ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κατάστασης όσον αφορά τη νόσο Covid-19» και όπως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «αποτελεί δικαίωμα του καταναλωτή να επιλέξει την επιστροφή χρημάτων αντί της αποδοχής κουπονιών».

....Τέλος η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές να καταγγέλλουν κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχετικά με ακυρώσεις ταξιδιών λόγω Covid-19. Υποδείγματα καταγγελίας θα βρουν στην ιστοσελίδα μας, στην κατηγορία Καταγγελίες (Ακυρώσεις λόγω Covid-19), συμπληρώνοντας το σχετικό υπόδειγμα (εδώ).

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020

Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση

υπ. αρ. 84/13.04.2020
ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ)
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. 

Άρθρο εβδομηκοστό 
Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων 
μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους 
για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

"...3.Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του..."Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020

ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2020/648 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες

ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2020/648 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣτης 13ης Μαΐου 2020
σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες
ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων 
για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών 
στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

"...(11) Στις 18 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κατάστασης όσον αφορά τη νόσο COVID-19 (16). Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι οι επιβάτες έχουν την επιλογή μεταξύ της επιστροφής χρημάτων σε μετρητά και της επιστροφής χρημάτων υπό μορφή κουπονιού..."


Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

Τραγούδι Αγάπης

Τραγούδι Αγάπης

Η Στέγη και το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ μικρών και μεγάλων, Big Bang, καλούν όλα τα παιδιά από 6 ετών και άνω να ηχογραφήσουν το δικό τους τραγούδι αγάπης στο σπίτι και να γίνουν μέρος της εικονικής εγκατάστασης “Love Song”.

Υποβολή Αιτήσεων έως 12.06.2020

Τα τραγούδια αγάπης μπορούν να αφορούν το αγαπημένο σας μέρος, χρώμα, ζώο, φαγητό, δραστηριότητα, ήρωα, πρόσωπο, ή απλά να βασίζονται στον αγαπημένο σας ήχο. Εάν παίζετε κάποιο μουσικό όργανο θα μπορούσατε με αυτό να ηχογραφήσετε το τραγούδι αγάπης σας. Πιθανότατα θα έχετε πολλές ιδέες, αλλά προσπαθήστε να διατηρήσετε το τραγούδι αγάπης σας σύντομο - περίπου 20 έως 30 δευτερόλεπτα είναι άφθονος χρόνος.


Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

6 Βήματα για την Υγιεινή των Χεριών

6 Βήματα για την Υγιεινή των Χεριών

Διάβασε το

Με Καθαρά Χέρια

Με Καθαρά Χέρια
Περιορίζω τη Διασπορά του νέου Κορωνοϊού

Διάβασε το

Πώς θα πρέπει να μιλάω στους μαθητές/-τριες για τον COVID-19

Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς
Πώς θα πρέπει να μιλάω στους μαθητές/-τριες για τον COVID-19

Διάβασε το

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!
Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το σχολείο.

Διάβασε το

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!
Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείο σου.

Διάβασε το

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Περιηγηθείτε Εικονικά σε Δέκα Μεγάλα Μουσεία σε όλον τον Κόσμο (1)

1. Pinacoteca di Brera – Μιλάνο
Στην Πινακοθήκη Brera εκτίθενται σημαντικά έργα τέχνης και βρίσκεται στο Μιλάνο της Ιταλίας. Σε αυτήν βρίσκεται μια από τις πλέον σημαντικές συλλογές που αποτελείται από πίνακες Ιταλών ζωγράφων. Δημιουργήθηκε ως συνεπακόλουθο του εκπαιδευτικού – πολιτιστικού προγράμματος της Ακαδημίας της Brera. Συστεγάζεται στο μέγαρο Brera μαζί με την Εθνική Βιβλιοθήκη (Biblioteca Nazionale Braidense), το αστεροσκοπείο (Osservatorio di Brera), τον Βοτανικό κήπο (Orto Botanico), το Λομβαρδικό Ίδρυμα Επιστημών και Γραμμάτων (Istituto Lombardo di Scienze e Lettere) και την Ακαδημία Καλών Τεχνών (Accademia di Belle Arti). Πραγματοποιήστε Online επίσκεψη από ΕΔΩ.

2. Μουσεία του Βατικανού – Ρώμη
Τα Μουσεία Βατικανού στεγάζονται εντός του Βατικανού στη Ρώμη και μπορείτε να πραγματοποιήσετε virtual περιήγηση μέσα από κάμερα 360 μοιρών. Πρόκειται για ένα συγκρότημα μερικών εκ των κορυφαίων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Περιλαμβάνουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Πραγματοποιήστε Online επίσκεψη από ΕΔΩ

3. Αρχαιολογικό Μουσείο – Αθήνα
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί το σημαντικότερο μουσείο του κόσμου στον τομέα της Αρχαίας τέχνης. Στις συλλογές του εκπροσωπούνται όλοι οι πολιτισμοί που άνθισαν στον ελληνικό χώρο από την προϊστορική εποχή ως το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου. Πραγματοποιήστε Online επίσκεψη από ΕΔΩ

4. Μουσείο του Λούβρου – Παρίσι
Το μουσείο του Λούβρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Εκτίθενται 35.000 έργα τέχνης, ενώ οι μόνιμες συλλογές του καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 60.600 τετραγωνικών μέτρων και ανάμεσα σε αυτές είναι και οι ελληνικές, που καλύπτουν 25 αίθουσες ή χώρους. Πραγματοποιήστε Online επίσκεψη από ΕΔΩ

5. Μουσείο του Πράντο – Μαδρίτη
Το Μουσείο του Πράντο κατέχει μια από τις σπουδαιότερες συλλογές τέχνης του κόσμου, και συγκεκριμένα ένα μεγάλο πλήθος πινάκων από τον 14ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Αν και ιδρύθηκε ως Μουσείο ζωγραφικής και γλυπτικής, το Πράντο περιλαμβάνει σήμερα και πάνω από 5.000 σχέδια, 1.000 νομίσματα και μετάλλια, καθώς και περίπου 2.000 διακοσμητικά αντικείμενα. Τα γλυπτά του υπολογίζονται γύρω στα 700 και οι πίνακες ζωγραφικής, στους οποίος χρωστάει και τη διεθνή του αίγλη, γύρω στους 8.600. Πρόκειται για έργα των Βελάθκεθ, Γκόγια, Ελ Γκρέκο, Καραβάτζιο, Ρέμπραντ, κ.ά. Στο Μουσείο εκτίθενται περίπου το ένα τρίτο των πινάκων που κατέχει, έτσι λοιπόν τα εκθέματα εναλλάσσονται. Πραγματοποιήστε Online επίσκεψη από ΕΔΩ

6. Γκαλερί Uffizi – Φλωρεντία
Η Galleria degli Uffizi στεγάζεται στο ανάκτορο της Φλωρεντίας. Τα έργα που εκτίθενται στο μουσείο καλύπτουν χρονικά την περίοδο από τον 13ο μέχρι τον 18ο αιώνα και συνθέτουν μία από τις σημαντικότερες συλλογές αναγεννησιακής τέχνης. Πραγματοποιήστε Online επίσκεψη από ΕΔΩ

7. Μητροπολιτικό Μουσείο – Νέα Υόρκη
Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872 και βρίσκεται στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν. Οι συλλογές του περιέχουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης και περιλαμβάνουν ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών και μουσικών οργάνων. Πραγματοποιήστε Online επίσκεψη από ΕΔΩ

8. Βρετανικό Μουσείο – Λονδίνο
Το Βρετανικό Μουσείο είναι μουσείο της ανθρώπινης ιστορίας και πολιτισμού στο Λονδίνο. Οι συλλογές του, οι οποίες αριθμούν περισσότερα από επτά εκατομμύρια αντικείμενα, είναι από τις μεγαλύτερες και πιο περιεκτικές στον κόσμο και προέρχονται από όλες τις ηπείρους, απεικονίζοντας και καταγράφοντας την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού από την απαρχή του έως και σήμερα. Πραγματοποιήστε Online επίσκεψη από ΕΔΩ

9. Ερμιτάζ – Αγία Πετρούπολη
Το Μουσείο Ερμιτάζ αποτελεί το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο, με συλλογές που ξεπερνούν τα 3.000.000 έργα. Φιλοξενείται σε ένα συγκρότημα έξι κτιρίων, τα παλαιά Χειμερινά Ανάκτορα, στις όχθες του ποταμού Νέβα. Ανάμεσα στα σημαντικά εκθέματα του μουσείου, περιλαμβάνεται η συλλογή έργων δυτικοευρωπαϊκής τέχνης με έργα των Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ωγκύστ Ροντέν, Πάμπλο Πικάσσο, Ανρί Ματίς, Πωλ Γκωγκέν, Πωλ Σεζάν, Κλωντ Μονέ, Ρέμπραντ και άλλων. Φιλοξενούνται ακόμα εκθέματα από την αρχαία Ελλάδα, την Αίγυπτο και τη Ρώμη, καθώς και μεγάλες συλλογές ειδών κοσμηματοποιίας. Πραγματοποιήστε Online επίσκεψη από ΕΔΩ

10. Εθνική Πινακοθήκη – Ουάσιγκτον
Το μουσείο της Ουάσιγκτον ιδρύθηκε το 1937 για τον αμερικανικό λαό. Η συλλογή έργων ζωγραφικής, σχεδίων, εκτυπώσεων, φωτογραφιών, γλυπτών, μεταλλίων και διακοσμητικών τεχνών της Γκαλερί ανιχνεύει την ανάπτυξη της Δυτικής Τέχνης από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της μόνης ζωγραφικής του Leonardo da Vinci στην Αμερική και του μεγαλύτερου κινητού που δημιουργήθηκε από Αλέξανδρο Καλντέρ. Πραγματοποιήστε Online επίσκεψη από ΕΔΩ

Διαδικασία Δημιουργίας Μαθητικών Λογαριασμών για Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Διαδικασία Δημιουργίας Μαθητικών Λογαριασμών για Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για όλους τους μαθητές/μαθήτριες λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:
1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο
πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
i. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.
ii. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.
6. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να
προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
7. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.
8. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη
(username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
9. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.
10. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη της εφαρμογής.
Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊός: Οδηγίες για τα ήπια συμπτώματα της νόσου

Στην περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα του Covid-19:

Θα πρέπει να παραμείνετε στο σπίτι, αν είστε:
- Άτομα με επιβεβαιωμένη ή ύποπτη λοίμωξη από COVID-19 (συμπεριλαμβανομένων ατόμων υπό εργαστηριακή διερεύνηση) που δεν χρειάζεται να νοσηλευθούν και
- Άτομα με επιβεβαιωμένο COVID-19 που μετά τη νοσηλεία τους πήραν εξιτήριο και νοσηλεύονται κατ’ οίκον. 
Όταν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας εμφανίσετε τα συμπτώματα COVID-19 
ο γιατρός, τηλεφωνικά ή κατά την εξέταση, ή
- ο γιατρός στο νοσοκομείο 
θα αξιολογήσουν αν μπορείτε να παραμείνετε στο σπίτι μέχρι να αναρρώσετε.
Αν διαπιστωθεί ότι δεν χρειάζεται να νοσηλευτείτε και ο γιατρός συστήσει κατ’ οίκον απομόνωση και παρακολούθηση των συμπτωμάτων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πρόληψης μέχρις ότου ο γιατρός δηλώσει ότι μπορείτε να επιστρέψετε στις κανονικές σας δραστηριότητες, - εάν μέχρι τότε τα μέτρα της πολιτείας το επιτρέπουν.
Μείνετε στο σπίτι σε συνεννόηση με τον γιατρό σας αν εμφανίσετε κάποια συμπτώματα και μέχρι να υποχωρήσουν 
Θα πρέπει να παραμείνετε στο σπίτι, με ηρεμία, και να επιτηρείτε τα συμπτώματά σας σε διαρκή συνεννόηση με τον γιατρό σας. 
- Αν τα συμπτώματα επιβαρυνθούν (υψηλός πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή), καλέστε τον ΕΟΔΥ ή το ΕΚΑΒ, για τη μεταφορά σας σε νοσοκομείο.
Διαχωρίστε τον εαυτό σας από τα άλλα άτομα στο σπίτι, αλλά και από τα κατοικίδια
Διαχωριστείτε από άλλα άτομα: 
- Θα πρέπει να μείνετε όσο το δυνατόν περισσότερο σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο και μακριά από άλλους ανθρώπους στο σπίτι σας.
- Επίσης πρέπει να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό μπάνιο, εάν υπάρχει.
Διαχωριστείτε από τα κατοικίδια: 
Θα πρέπει να περιορίζετε την επαφή με κατοικίδια και άλλα ζώα ενώ είστε άρρωστοι με COVID-19, κατά τον τρόπο που διαχωρίζεστε από τους ανθρώπους.
Παρόλο που δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα COVID-19 στα κατοικίδια ζώα, συνιστάται οι ασθενείς να μην έρχονται σε επαφή με αυτά μέχρι να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ιό. 
- Αν είναι δυνατόν, ένα άλλο μέλος του νοικοκυριού σας να φροντίζει τα ζώα σας ενώ είστε άρρωστοι. 
- Αν είστε άρρωστοι με το COVID-19, αποφύγετε την επαφή με το κατοικίδιο ζώο σας, όχι μόνο στα παιχνίδια και τα χάδια με τον σκύλο ή τη γάτα σας, αλλά και στο τάισμα τους, στον καθαρισμό τους κλπ. 
Εάν δεν μπορείτε παρά να φροντίσετε εσείς το κατοικίδιο ζώο σας ή βρίσκεστε αναγκαστικά σε χώρο με ζώα ενώ είστε άρρωστοι, 
- πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά από την αλληλεπίδραση με τα κατοικίδια ζώα και
- φορέστε μάσκα προσώπου. 
Ενημερώστε το ιατρείο, το νοσοκομείο, ή το Κέντρο Αναφοράς πριν φτάσετε
Εάν έχετε ένα ιατρικό ραντεβού, καλέστε το νοσοκομείο, το κέντρο αναφοράς ή το ιατρείο και ενημερώστε ότι ίσως έχετε COVID-19.
Αυτό θα βοηθήσει το νοσοκομείο ή το ιατρείο να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν την διασπορά του κορωνοϊού στον χώρο, τους ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
Φορέστε μια μάσκα προσώπου
Εάν έχετε εμφανίσει ήπια συμπτώματα, θα πρέπει να φοράτε μάσκα: 
- όταν βρίσκεστε κοντά σε άλλους ανθρώπους (π.χ. αν μοιράζεστε ένα δωμάτιο ή όχημα) 
- ή μαζί με κατοικίδια ζώα και
- ιδιαίτερα πριν μπείτε σε δημόσιο χώρο, χώρο ιατρικών υπηρεσιών, ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο ή νοσοκομείο. 
Αν δεν μπορείτε να φορέσετε μάσκα (για παράδειγμα, επειδή προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή), τότε οι άνθρωποι που μένουν μαζί σας 
- δεν πρέπει να μένουν στο ίδιο δωμάτιο με εσάς ή 
- θα πρέπει να φορούν μάσκα όταν μπαίνουν στο δωμάτιό σας.
Καλύψτε τον βήχα σας και το φτέρνισμα με χαρτομάντιλο 
Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας με χαρτομάντιλο όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. 
- Ρίξτε τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα σε ένα δοχείο απορριμμάτων. 
- Πλύνετε αμέσως τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. 
Καθαρίζετε τα χέρια σας συχνά
Πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή καθαρίστε τα χέρια σας με αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών που περιέχει αλκοόλ 60 έως 95%, καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες των χεριών σας και τρίβοντάς όλα τα σημεία μέχρι να στεγνώσουν. Το σαπούνι και το νερό πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση εάν τα χέρια είναι ορατά βρόμικα.
Αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σας
Αποφύγετε να μοιράζεστε προσωπικά είδη οικιακής χρήσης.
Αν έχετε εμφανίσει συμπτώματα, δεν πρέπει να μοιράζεστε: 
- φαγητά, ποτά, κύπελλα, σκεύη, πετσέτες ή κλινοσκεπάσματα με άλλους ανθρώπους ή κατοικίδια ζώα στο σπίτι σας. 
Μετά τη χρήση αυτών των αντικειμένων, πρέπει να πλυθούν καλά με σαπούνι και νερό.
Καθαρίζετε όλες τις μεταλλικές και σκληρές επιφάνειες κοινής χρήσης καθημερινά
Οι επιφάνειες όπου ο COVID-19 επιβιώνει είναι αρχικά οι σκληρές και μεταλλικές επιφάνειες, όπως υπολογιστές, tabletop, πόμολα, είδη μπάνιου, τουαλέτες, τηλέφωνα, πληκτρολόγια, τάμπλετ, σκεύη κουζίνας, όπως και τα κομοδίνα.
- Καθαρίζετε επίσης και τις επιφάνειες που μπορεί να έχουν αίμα, κόπρανα ή σωματικά υγρά. 
- Χρησιμοποιήστε οικιακό σπρέι καθαρισμού ή χλωρίνη, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του προϊόντος, και λάβετε υπόψη τις όποιες προφυλάξεις συστήνονται για την εφαρμογή του προϊόντος, όπως τη χρήση γαντιών.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλό αερισμό κατά τη χρήση του προϊόντος.
Παρακολουθείτε τα συμπτώματά σας
Ζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα εάν η ασθένειά σας επιδεινώνεται (π.χ. δυσκολία στην αναπνοή). 
- Πριν απευθυνθείτε στα Κέντρα Αναφοράς ή τα νοσοκομεία, ενημερώστε ότι έχετε αξιολογηθεί ως ύποπτο ή ταυτοποιημένο κρούσμα COVID-19.
- Τοποθετήστε μάσκα προσώπου πριν μπείτε στο νοσοκομείο ή την όποια ιατρική εγκατάσταση.
Αυτά τα βήματα βοηθούν στο να μη μολυνθούν ή εκτεθούν στη μόλυνση τα άλλα άτομα στην αίθουσα αναμονής ή οι άλλοι ασθενείς στο νοσοκομείο.
- Ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση τις οδηγίες του γιατρού σας και συνεργαστείτε κατά το δυνατόν καλύτερα με το νοσοκομείο, το Κέντρο Αναφοράς , ή τον ΕΟΔΥ.
- Εάν βρίσκεστε σε επείγουσα ιατρική ανάγκη, απευθυνθείτε στο 166, ενημερώστε το προσωπικό διακομιδής ότι είστε πιθανό κρούσμα COVID-19.
- Εάν είναι δυνατόν, φορέστε μάσκα πριν φθάσει το ΕΚΑΒ. 
Πότε μπορείτε να διακόψτε την κατ’ οίκον απομόνωση
Όταν τα μέτρα που έχει εξαγγέλλει η κυβέρνηση θα γίνουν περισσότερο ελαστικά, άτομα που έχουν εμφανίσει ήπια συμπτώματα τα οποία θα υποχωρήσουν θα μπορούν, με την έγκριση του γιατρού τους, να επιστρέψουν σε καθημερινές δραστηριότητες και να διακόψουν την απομόνωση στο σπίτι.
Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένο COVID-19 θα πρέπει να παραμένουν σε καθεστώς απομόνωσης στο σπίτι, έως ότου ο κίνδυνος να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους θεωρηθεί χαμηλός.
Η διακοπή των προληπτικών μέτρων, του διαχωρισμού του ατόμου που εμφάνισε συμπτώματα, και της επιστροφής σε καθημερινές δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση, σε συνεννόηση με τον γιατρό και το νοσοκομείο.
Προτεινόμενες προφυλάξεις για την παραμονή στο σπίτι των «στενών επαφών», των μελών της οικογένειας ή του νοικοκυριού, τους συγγενείς και τους φροντιστές 
- με ασθενή με συμπτωματικό εργαστηριακά επιβεβαιωμένο COVID-19 ή
- ασθενή υπό έρευνα.
Τα μέλη του νοικοκυριού, οι οικείοι και οι φροντιστές χαρακτηρίζονται στενές επαφές των ατόμων με συμπτωματικό, εργαστηριακά επιβεβαιωμένο COVID-19 ή των ατόμων υπό έρευνα, λόγω του ότι έρχονται σε στενή επαφή με το κρούσμα, κατά τη διάρκεια της συμβίωσης και των καθημερινών δραστηριοτήτων, αλλά και κατά τη διάρκεια παροχής φροντίδας προς το άτομο αυτό. 
Τα άτομα που χαρακτηρίζονται στενές επαφές θα πρέπει να παρακολουθούν την υγεία τους προσεκτικά και σχολαστικά.
Θα πρέπει να ειδοποιήσουν τον γιατρό τους ή τον ΕΟΔΥ αμέσως εάν αναπτύξουν συμπτώματα που υποδηλώνουν το COVID-19 (π.χ. πυρετός, βήχας, δύσπνοια). 
Οι στενές επαφές πρέπει επίσης να ακολουθούν τις παρακάτω συστάσεις:
Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και μπορείτε να βοηθήσετε τον ασθενή να ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού του για ιατρική αγωγή και περίθαλψη. 
Θα πρέπει να βοηθήσετε τον ασθενή στις βασικές ανάγκες του σπιτιού και να παράσχετε υποστήριξη για να προμηθευτείτε είδη παντοπωλείου, συνταγές και άλλες προσωπικές ανάγκες.
Παρακολουθήστε τα συμπτώματα του ασθενούς
Εάν ο ασθενής παρουσιάσει επιδείνωση:
- Ενημερώστε άμεσα τον γιατρό του ή το νοσοκομείο όπου παρακολουθείται. 
- Ειδοποιήστε τον ΕΟΔΥ και ενημερώστε για την κατάσταση, αφού αναφέρετε ότι ο ασθενής είναι κρούσμα υπό διερεύνηση ή είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. 
- Ζητήστε από τον γιατρό ή από την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ πρόσθετη καθοδήγηση. 
- Εάν ο ασθενής χρήζει επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και πρέπει να καλέσετε το 166, ενημερώστε την ομάδα του ΕΚΑΒ ότι ο ασθενής έχει ή έχει αξιολογηθεί για το COVID-19.
Τα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να παραμείνουν σε άλλο δωμάτιο ή να διαχωριστούν από τον ασθενή για όσο δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να χρησιμοποιούν ξεχωριστό υπνοδωμάτιο και μπάνιο, εφόσον υπάρχουν.
Περιορίστε τις επισκέψεις στο σπίτι ή και απαγορεύστε τις αν δεν υπάρχει ουσιαστική ανάγκη να πραγματοποιηθούν .
Τα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να φροντίζουν τα κατοικίδια και όχι οι ασθενείς, οι οποίοι δεν πρέπει να αγγίζουν τα κατοικίδια ζώα όσοι είναι άρρωστοι. 
Βεβαιωθείτε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι στο σπίτι αερίζονται καλά και ανοίγετε τα παράθυρα όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
Απαραίτητη η τήρηση της υγιεινής των χεριών 
Πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιήστε αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών που περιέχει αλκοόλ 60 έως 95%, καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες των χεριών σας και τρίβοντάς τα μέχρι να στεγνώσουν. Το σαπούνι και το νερό πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση εάν τα χέρια είναι ορατά βρόμικα.
Μην αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα αν δεν έχετε απολυμάνει τα χέρια. 
Εσείς και ο ασθενής θα πρέπει να φοράτε μάσκα προσώπου κατά τη φροντίδα του ή εάν βρίσκεστε στο ίδιο δωμάτιο.
- Φοράτε μάσκα προσώπου μίας χρήσης και γάντια όταν αγγίζετε ή έρχεστε σε επαφή με το αίμα, τα κόπρανα ή τα σωματικά υγρά του ασθενούς, όπως σάλιο, πτύελα, ρινική βλέννα, εμετό, ούρα.
Πετάξτε τις μάσκες και τα γάντια μίας χρήσης μετά τη χρήση τους. Μην επαναχρησιμοποιείτε.
Κατά την αφαίρεση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού: 
- Πρώτα αφαιρέστε και πετάξτε τα γάντια. 
- Στη συνέχεια καθαρίστε αμέσως τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών.
Στη συνέχεια αφαιρέστε και απορρίψτε τη μάσκα προσώπου και
- Καθαρίστε αμέσως τα χέρια σας πάλι με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών.
Αποφύγετε να μοιράζεστε είδη οικιακής χρήσης με τον ασθενή 
Δεν πρέπει να μοιράζεστε:
- τα πιάτα, τα ποτήρια, τα κύπελλα, τα μαγειρικά σκεύη, τις πετσέτες, τα κλινοσκεπάσματα ή άλλα αντικείμενα. 
Αφού ο ασθενής χρησιμοποιήσει αυτά τα αντικείμενα, θα πρέπει να τα πλένετε προσεκτικά. 
Καθαρίστε καθημερινά όλες τις σκληρές και μεταλλικές επιφάνειες
- Όπως μετρητές, πόμολα, είδη μπάνιου, τουαλέτες, τηλέφωνα, πληκτρολόγια, ταμπλέτες και κομοδίνα κ.ά. 
- Επίσης, καθαρίστε τις επιφάνειες που μπορεί να έχουν αίμα, κόπρανα ή σωματικά υγρά πάνω τους.
- Χρησιμοποιήστε οικιακό προϊόν ή χλωρίνη σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.  
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλό αερισμό κατά τη χρήση του προϊόντος.
Πλύνετε καλά τα ρούχα
Αφαιρέστε αμέσως και πλύνετε τα ρούχα ή τα κλινοσκεπάσματα που περιέχουν αίμα, κόπρανα ή σωματικά υγρά.
- Φοράτε γάντια μίας χρήσης κατά το χειρισμό λερωμένων αντικειμένων και κρατήστε τα λερωμένα αντικείμενα μακριά από το σώμα σας. 
- Καθαρίστε τα χέρια σας (με σαπούνι και νερό ή απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ) αμέσως μετά την αφαίρεση των γαντιών σας.
Γενικά, χρησιμοποιείτε ένα κανονικό απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων, σύμφωνα με τις οδηγίες του πλυντηρίου, και στεγνώστε προσεκτικά χρησιμοποιώντας τις θερμότερες θερμοκρασίες που συνιστώνται στην ετικέτα του ρουχισμού.
Τοποθετήστε όλα τα χρησιμοποιημένα γάντια μίας χρήσης, μάσκες προσώπου και άλλα μολυσμένα αντικείμενα σε δοχείο και απομακρύνετέ τα. 
Καθαρίστε τα χέρια σας (με σαπούνι και νερό ή απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ) αμέσως μετά τον χειρισμό αυτών των αντικειμένων. Το σαπούνι και το νερό πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση εάν τα χέρια είναι ορατά βρόμικα.
Συζητήστε τυχόν επιπλέον ερωτήσεις με τον γιατρό σας ή τον ΕΟΔΥ.  

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Αποκριάτικο Ξέφρενο Πάρτυ Κυριακή 23/02/2020

Αποκριάτικο Ξέφρενο Πάρτυ
Κυριακή 23/02/2020 (ώρα 16:30) στο Κέντρο 'Δήμητρα"

Γινόμαστε όλοι Καρναβάλια 
στο Αποκριάτικο Ξέφρενο Πάρτυ των 
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών  
1ου, 3ου & 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας.
DJ Snow (Giannis Svarnas), Διασκεδάζουμε με τα "ανεμοσκορπίσματα" & FacePainting.
Γενική Είσοδος 3ευρώ.

- Τα Παιδιά Παίζουν & Διασκεδάζουν με Ευθύνη των Γονέων–Συνοδών τους.
- Δεν Επιτρέπονται Κομφετί και Σπρέι Εντός της Αίθουσας.

Πληροφορίες
facebook:  www.facebook.com/3dimaridaias
email:       3dimaridaias@gmail.com
site:           http://3dimaridaias.blogspot.com

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2020

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας Προσκαλεί όλα τα Μέλη του το Σάββατο 01 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 17:30) στο ξενοδοχείο ΛΥΔΡΑ όπου θα πραγματοποιηθεί η κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας.

Είσαστε όλοι καλεσμένοι, μαζί με παιδιά και συζύγους, σε μια όμορφη και ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα, για να γνωριστούμε καλύτερα και να κουβεντιάσουμε.

Η είσοδος είναι Δωρεάν και θα δοθούν Δώρα στους τυχερούς.

Σας περιμένουμε!

Πληροφορίες:
email:      3dimaridaias@gmail.com
site:         http://3dimaridaias.blogspot.com

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Σεμινάριο για Γονείς «Μαθαίνω να Επικοινωνώ με το Παιδί μου»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΌΡΑΜΑ» Ν. Πέλλας, διοργανώνουν 20ωρο Σεμινάριο για Γονείς με τίτλο «Μαθαίνω να Επικοινωνώ με το Παιδί μου».

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση των Γονέων και η καλύτερη σχέση με τα παιδιά τους και περιλαμβάνει διάφορα θέματα όπως: επικοινωνία, ενίσχυση αυτοεκτίμησης, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, όρια και κανόνες, μορφές κακοποίησης (επιθετικότητα στο σχολείο), ουσίες και εξάρτηση.

Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε 10 δίωρες Συναντήσεις.

Η συμμετοχή είναι Δωρεάν.

Η 1η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/01/2020 (ώρα 17:30) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας.

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Διαγωνισμοί Ζωγραφικής στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων Δράσεων του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Διαγωνισμοί Ζωγραφικής για τους Μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου:
Δευτέρα 23/12 για τους Μαθητές των τάξεων Α', Β' Γ'
Τρίτη 24/12 για τους Μαθητές των τάξεων Δ', Ε' ΣΤ'
Ώρα Έναρξης 18:00.

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2019

Χριστουγεννιάτικες Δράσεις Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας διοργανώνει Χριστουγεννιάτικες Δράσεις και συγκεκριμένα:
- Χριστουγεννιάτικο Bazaar Βιβλίων,
- Διαγωνισμοί Ζωγραφικής,
- Προβολή Ταινιών.

Κεντρική Πλατεία Αριδαίας
23-24 & 28-31 Δεκεμβρίου 2019
11:00-13:00 & 18:00-21:00.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

"Ο Συλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας Ν.Πέλλας, θα ήθελε να ευχαριστήσει από καρδιάς την Κα Μαίρη Τρύφων, Υπεύθυνη Δημοτικών Βιβλιοθηκών Π.Φαλήρου, για την δωρεά βιβλίων στη σχολική μας βιβλιοθήκη. 

Σε συνεργασία και ύστερα από την τηλεφωνική επικοινωνία με την βιβλιοθηκονόμο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Κα Μαίρη Δάφνου, χορηγήθηκε στη σχολική μας βιβλιοθήκη παιδική και ενηλίκων λογοτεχνία με σκοπό τον εμπλουτισμό της.

Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεχίζετε να στηρίζετε έμπρακτα το θεσμό των σχολικών βιβλιοθηκών. 

Με εκτίμηση το Δ.Σ. του Συλλόγου"

Μεγάλη Δωρεά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Παλαιού Φαλήρου προς τον Σύλλογο μας

Μετά από παρέμβαση του Μέλους μας και Αντιπροέδρου του Συλλόγου Μαίρης Μακρή, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαιού Φαλήρου μας δώρισε πλήθος Βιβλίων για μικρούς και μεγάλους και επιτραπέζιων παιχνιδιών.

Συγκεκριμένα, περίπου:
- 270 Βιβλία για μικρούς,
-   25 Επιτραπέζια Παιχνίδια,
- 100 Βιβλία για μεγάλους.

Από τα παραπάνω, περίπου:
- 250 Βιβλία για μικρούς, αφού καταγράφηκαν και σφραγίστηκαν από τον Σύλλογο, παραδόθηκαν στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας.
- 25 Επιτραπέζια Παιχνίδια δόθηκαν στη Διεύθυνση του Σχολείου μας για να τα χρησιμοποιούν τα παιδιά μας κατά την ώρα των διαλειμμάτων.
- 20 Βιβλία για μικρούς, αφού καταγράφηκαν και σφραγίστηκαν, θα δοθούν ως δώρα σε μαθητές σε διάφορες εκδηλώσεις.
- 100 Βιβλία για μεγάλους τα οποία θα πουληθούν στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar Βιβλίων (23-24 & 28-31 Δεκεμβρίου 2019). Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά νέου εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του Σχολείου μας.

Προμήθεια δύο Οθονών Η/Υ για τις ανάγκες λειτουργίας του Σχολείου μας

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων προμηθεύτηκε νέο εξοπλισμό για τις ανάγκες λειτουργίας του Σχολείου μας.

Συγκεκριμένα, δύο καινούριες Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:

- Samsung LS22F350FHUXEN 22
- 22'' (16:9)
- LED
- Full HD 
- HDMI
παραδόθηκαν (17/12) στη διεύθυνση του Σχολείου μας και θα τοποθετηθούν σε 2 από τις 9 Αίθουσες Διδασκαλίας.

Τις επόμενες ημέρες ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων θα προμηθευθεί τρεις καινούριους προβολείς (projectors).

Ημερολόγια 2020

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων δημιούργησε και εκτύπωσε Ημερολόγια 2020.

220 Ημερολόγια διατέθηκαν σε γονείς και σε καταστήματα της τοπικής αγοράς και σε λίγες μέρες έγιναν ανάρπαστα.

Ευχαριστούμε τους γονείς και τους επιχειρηματίες της τοπικής αγορά που μας στήριξαν στην προσπάθειά μας.

Τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για την νέου αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του Σχολείου μας.

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019

Ετήσια Συνδρομή Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η είσπραξη της ετήσιας συνδρομής του Συλλόγου μας. 

Φέτος - όπως και τα τελευταία τρία χρόνια - είναι 15 ευρώ για κάθε παιδί και 10 ευρώ για κάθε αδερφάκι του. 


Σας παρακαλούμε πολύ για την πληρωμή της μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.


https://www.facebook.com/3dimaridaias